kỹ năng giao tiếp Archive

Nghệ thuật phê bình người khác

Nghệ thuật phê bình người khác. Thánh nhân đã từng dạy chúng ta “nghe lời phê bình thì nên vui”. Phát hiện ra nhược điểm của bản thân, đồng nghĩa với tiến bộ. Chúng ta …