Sự linh nghiệm của Chú Đại Bi? Chú Đại Bi có thật sự linh nghiệm?

Sự linh nghiệm của Chú Đại Bi
Sự linh nghiệm của Chú Đại Bi

Sự linh nghiệm của chú đại bi, Chú đại bi có thật sự kỳ diệu như mọi người nói – câu trả lời có tại wikichiaseNói về sự linh nghiệm của chú Đại Bi thì không bút nào có thể tả được. Chuyện linh ứng cổ kim của Chú đến nay nhiều vô lượng vô biên.

Thần Chú Đại Bi từ lâu đã được dân gian Việt Nam nói riêng, dân chúng khắp nơi trên toàn cõi phương Đông nói chung hiểu là “Thần Chú của Phật Pháp”. Chú Đại Bi có nguồn gốc từ đâu và Chú Đại Bi kỳ diệu như thế nào. Quý vị hãy đồng hành cũng chúng tôi trong bài viết dưới đây.

Nguồn gốc của Chú Đại Bi

Theo kinh sách Phật giáo, Thần chú Đại Bi được rút ra từ Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, do chính Đức Phật Thích Ca diễn nói trong một pháp hội. 

Ngài cho biết lý do ra đời của Thần chú là vào vô lượng ức kiếp về trước, Phật Thiên Quang Vương Tịnh Trụ Như Lai, vì tâm thương tưởng đến chúng sanh nên đã nói ra Thần chú Đại Bi và khuyến khích Bồ Tát Quán Thế Âm nên thọ trì tâm chú này để mang đến lợi ích an vui lớn cho chúng sanh trong đời vị lai.

Bồ Tát Quán Thế Âm lúc bấy giờ mới ở ngôi sơ địa khi nghe xong thần chú này liền chứng vượt lên đệ bát địa. Vui mừng trước oai lực của Thần chú, Ngài bèn phát đại nguyện: “Nếu trong đời vị lai, con có thể làm lợi ích an vui cho tất cả chúng sanh với thần chú này, thì xin khiến cho thân con liền sanh ra nghìn mắt nghìn tay”. 

Lập tức, Ngài thành tựu ý nguyện. Từ đó, hình ảnh của vị Bồ Tát Quán Thế Âm ngàn tay ngàn mắt trở thành một biểu tượng cho khả năng siêu tuyệt của một vị Bồ Tát mang sứ mệnh vào đời cứu khổ ban vui cho tất cả chúng sinh. 

Nghìn tay, nghìn mắt nói lên cái khả năng biến hóa tự tại, cái dụng tướng vô biên của thần lực từ bi và trí huệ tỏa khắp của Bồ Tát Quán Thế Âm. Nghìn mắt để có thể chiếu soi vào tất cả mọi cảnh giới khổ đau của nhân loại và nghìn tay để cứu vớt, nâng đỡ.  

Thần chú Đại Bi sau đó đã được một Thiền sư Ấn Độ du hóa qua Trung Quốc vào niên hiệu Khai Nguyên đời nhà Đường dịch và chuyển âm từ tiếng Phạn qua tiếng Trung Hoa và được Hòa Thượng Thích Thiền Tâm chuyển ngữ qua tiếng Việt. Với oai lực và linh nghiệm của Chú Đại Bi đã được chứng minh qua không gian và thời gian, Thần chú Đại Bi đã được trân trọng trì tụng trong các khóa lễ, các nghi thức tụng niệm chính của các quốc gia theo truyền thống Phật giáo Đại thừa như: Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam…

Sự linh nghiệm của Chú Đại Bi

Trong kinh ngài Quán Thế Âm Bồ Tát bạch Phật rằng:

“Bạch đức Thế Tôn, tôi có Chú Đại Bi tâm đà ra ni, nay xin nói ra, vì muốn cho chúng sanh được an vui, được trừ tất cả bệnh, được sống lâu, được giàu có, được diệt tất cả nghiệp ác tội nặng, được xa lìa chướng nạn, được thành tựu tất cả thiện căn, được tiêu tan tất cả sự sợ hãi, được mau đầy đủ tất cả những chỗ mong cầu. Cúi xin Thế Tôn từ bi doãn hứa.”, rồi sau đó đọc Chú Đại Bi.

Uy lực kỳ diệu của Thần Chú đã được chính Đức Thế Tôn giảng rõ trong Kinh Đại Bi Tâm Đà-Ra-Ni rằng, bất cứ một ai khi trì tụng Thần Chú Đại Bi với tất cả tâm thành, chắc chắn sẽ đạt được tất cả những điều mong cầu, ước nguyện bởi trong cõi dục giới này, con người đâu có mong cầu điều gì hơn ngoài an lạc, hạnh phúc và sống lâu. 

Một công năng khác của Thần chú là cứu khổ. Giáo lý của nhà Phật cho biết rằng tất cả mọi việc trên cõi đời này không có gì xảy ra một cách ngẫu nhiên. Tất cả những đau thương bất hạnh mà ta phải gánh chịu trong kiếp sống hiện tại: gông cùm, tù tội, bệnh hoạn, nghèo hèn,… là kết quả của những ác nghiệp mà ta đã gây nên từ bao kiếp trước hoặc trong kiếp này, nay đến lúc ta phải trả. Sở dĩ Thần chú Đại Bi có khả năng đưa con người vượt qua khỏi cơn khổ nạn vì công năng siêu tuyệt của nó là phá ác nghiệp chướng. 

Theo quan niệm Đạo Phật, bản kinh Chú Đại Bi hướng con người đến những điều thiện lành. Việc tụng trì sẽ mang đến 15 điều lành, tránh xa 15 điều hoạnh tử bức hại. 

15 điều tốt lành nhận được từ Kinh Chú Đại Bi

– Từ khi sinh ra đã được gặp vua hiền.

– Sinh ra vào những nước an yên.

– Luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

– Thường xuyên gặp gỡ được bạn tốt.

– Sáu căn đủ đầy.

– Tâm đạo thuần thục.

– Tránh phạm giới cấm.

– Bà con luôn thuận hòa, hỗ trợ, yêu thương lẫn nhau.

– Thức ăn của cải dư dả, đủ đầy, đời sống sung túc.

– Thường nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ từ người khác.

– Sở hữu của báu không bị chiếm đoạt, dèm pha. 

– Cầu gì được đó.

– Long, Thiên, thiện thần luôn kề bên hộ vệ.

– Được gặp Phật pháp, nghe kinh kệ mỗi ngày.

– Nghe Chánh pháp khai sáng tâm trí, không lầm đường lạc lối.

15 thứ hoạnh tử tuyệt đối rời xa khi tụng trì Kinh Chú Đại Bi

– Chết vì sự đói khát khốn cùng.

– Chết vì sự gông cùm, đánh đập, giam cầm.

– Chết vì những báo thù oan gia.

– Chết vì lâm vào chiến trận.

– Chết vì sự làm hại của bọn ác thú: hổ, lang sói.

– Chết vì rắn độc, bò cạp bủa quanh.

– Chết trôi sông, chết cháy rụi tàn khốc.

– Chết vì dính thuốc độc.

– Chết vì trùng độc hại thân.

– Chết vì những cuồng điên, mất trí.

– Chết vì té từ trên cao hoặc rơi xuống vực sâu thẳm.

– Chết vì kẻ ác hãm hại.

– Chết vì quỷ ma, tà thần.

– Chết vì lâm bệnh nặng “thập tử nhất sinh”.

– Chết vì đường cùng tự tử

Ngài Tuyên Hóa cũng dạy rằng: Người trì kinh, chú sẽ được ba nghiệp thanh tịnh, khi ba nghiệp lắng đọng thì trí huệ sinh (nhân định tức huệ) đồng Phật vãng Tây Phương.

Niệm Kinh Chú mục đích nhiếp phục tam nghiệp hằng thanh tịnh để trừ được ba ác nghiệp thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp:

– Thân nghiệp gồm ba: Không sát sinh, không trộm cướp, không tà dâm

– Khẩu nghiệp có bốn: Không nói dối, không nói ác khẩu, không nói lưỡi hai chiều, không nói thêu dệt

– Ý nghiệp có ba: Tham, sân, si .Như vậy niệm Kinh, niệm Chú, niệm Phật cũng đều mục đích như nhau để tam nghiệp hằng thanh tịnh. Khi tâm mình thanh tịnh tức tâm bình, tâm bình tạo ra thế giới bình “tướng tự tâm sanh,” mây tan thì trăng tự nhiên hiển bày tỏa sáng.

Trong Khi trì tụng thần Chú Đại Bi với tất cả tâm thành, bất cứ một ai chắc chắn sẽ đạt được tất cả những điều mong cầu, ước nguyện bởi vì oai lực của Thần chú là rộng khắp, vô biên, không có gì có khả năng ngăn ngại nỗi. Sự linh ứng của Chú Đại Bi sẽ giúp cứu khổ cứu nạn, con người không bị ma quỷ, kẻ ác hãm hại; bảo vệ con người trước những khó khăn mà con người phải đương đầu gánh vác. Đó chính là sự linh ứng kỳ diệu của Chú Đại Bi.

Nói dễ hiểu hơn thì khi trì niệm lời Chú Đại Bi sẽ giúp hóa giải chướng nghiệp, tiêu trừ ác duyên, nhận được phước đức và chết thì sinh Cực Lạc… nếu biết trì niệm một cách thành tâm và luôn hướng Phật, hướng thiện. Ngoài ra, trì niệm Chú Đại Bi còn là một cách giúp tâm thanh tịnh, đoạn trừ phiền não. Khi tâm thanh tịnh sẽ tạo ra thế giới bình “tướng tự tâm sanh”, mây tan thì ắt trăng sẽ tỏa sáng.

Những lợi ích của công phu trì tụng Ðại-bi Chú, nói ra không thể hết được. Phàm ai đã trì tụng Ðại-bi Chú thì tuyệt đối chẳng bị đọa vào ba đường ác. Nếu bị đọa vào các đường ác đó thì Ngài Quán Thế Âm nguyện chẳng bao giờ thành Phật. Phàm ai ngu si mà trì tụng Ðại-bi Chú, nếu chẳng biến thành kẻ trí huệ, Ngài Quán Thế Âm cũng nguyện chẳng thành Phật. Thần Chú Ðại-bi lại có thể trị tám vạn bốn ngàn loại tật bệnh của thế gian. Ai bị bệnh nan y, cho đến các y sĩ, Tây y hay Ðông y phải bó tay, nhưng nếu thành tâm trì tụng Ðại-bi Chú cũng nhất định chẳng uống thuốc mà được khỏi bệnh. Thần hiệu của Ðại-bi Chú thật không thể nghĩ bàn!

Đối với những người không theo Phật giáo, câu chuyện linh nghiệm của Thần chú Đại Bi trên đây có thể mang màu sắc huyền bí, khó tin. Nhưng xin biết rằng, ý nghĩa sâu xa hơn tất cả đó là Thần Chú Đại Bi mang đến cho người trì tụng tâm an lành, nhắc nhớ luôn sống vì mọi người, không ngừng gieo thiện lương… Đó cũng chính là đích đến của mỗi người ở cuộc đời này.

Niệm chú đại bi để nhận được sự may mắn
Niệm chú đại bi để nhận được sự may mắn

Niệm Chú Đại Bi như thế nào để được linh nghiệm?

Tại Kim Sơn Thánh Tự có người đã từng được sự ứng nghiệm của Chú Đại Bi. Chữa trị chứng ung thư chẳng phải là chuyện dễ dàng, vậy mà trì tụng Ðại Bi Chú khiến cho bệnh tiêu tan. Đã có hàng ngàn câu chuyện truyền tụng về sự huyền diệu của chú Đại Bi có thật trong dân gian và do đó, con người đến với chú Đại Bi như tìm đến một cứu cánh lúc tai nạn.

Tuy nhiên chú Đại Bi không linh nghiệm hết tất cả mọi trường hợp. Vì sao vậy? Để được thụ ân của chú Đại Bi, con người trước hết phải có tâm thiện. Con người có thể nhiều lúc mắc sai lầm nhưng cơ bản tâm phải thiện thì Chú Đại Bi mới linh hiển trong họ. Tuy nhiên, chính chú Đại Bi cũng góp phần cải tạo cho con người có ác tâm được cải hoàn thành thánh thiện hơn và họ phải nỗ lực trên con đường vươn đến sự thiện hảo.

Hãy đến với Mẹ Quan Âm thông qua chú Đại Bi. Hãy niệm tụng với lòng THÀNH KÍNH TIN TƯỞNG TUYỆT ĐỐI VÀ TẬP TRUNG TƯ TƯỞNG TOÀN VẸN. Hãy đứng thẳng hoặc ngồi ngay ngắn trước khi niệm Chú Đại Bi, đó là thân nghiệp được thanh tịnh. Miệng tụng kinh không nói lời gian trá. Tâm thanh tịnh không để ý tán loạn. Ngoại cảnh lắng trong là khế ngộ nguồn tâm, diệu nhập pháp lý. Chân ngôn được phát ra như ngọc tìm dưới đáy nước trong. Vẻ trong sáng của ngọc được hiển bày vào tâm nguyện thành tựu cũng như nhập vào biển diệu nghĩa, thật là huyền nhiệm.

Thấu đạt ý kinh cũng chính là lĩnh hội được chân ý như người đến được đỉnh núi cao của trí huệ. Khi tụng Chú Đại Bi, hành giả phải gieo trồng đại nguyện và chấp pháp. 

Bởi “Đại Bi thần chú thông thiên địa” nghĩa là Chú Đại Bi thông cả trên trời lẫn địa ngục thảy đều hiểu biết tinh tường, lắng nghe. Nội dung của chú Đại Bi là đảnh lễ 84 vị Bồ Tát. Con người quy y tam bảo dễ dàng nhận được linh ứng của Chú này. Tuy nhiên, để hưởng thụ Thần chú, không phải hễ chỉ có đọc mà thành tựu, vấn đề là tâm nguyện.

Phải tự nguyện tinh tấn thực hiện đảnh lễ tương ứng với lời dạy của Phật pháp, tránh sát sanh, trộm cắp, tà dâm, ngũ dục,…và phải “trì niệm”, nghĩa là trì nhiều lần trong một ngày, trì nhiều ngày, trì liên tục. Thường có con số hiệu nghiệm là 7 biến, 21 biến hoặc tốt nhất là 108 biến thì có hiệu nghiệm. Khi ấy, Đức Quan Âm sẽ lắng nghe ở cõi thế gian và cứu độ một cách tự tại, đưa con người vượt qua bể khổ, đến bờ giải thoát. Cúi đầu đảnh lễ 84 vị Bồ Tát thì cũng có nghĩa là con người đã tự giác, giác ngộ, tự giải thoát cho chính mình khi tắm mình trong lời thiền. 

Vì vậy, khi trì chú, cần kết hợp với tư thế thiền để hiệu nghiệm hơn. Khi ấy, con người phát tâm Bồ Đề, đạt đến chỗ thành tự viên mãn, an lạc, thù thắng. Đứng trước cái ác, con người can đảm, rất dũng mãnh, tinh thần làm quân thù khiếp sợ. Trước oai linh thù thắng, không chỉ kẻ gian ác sợ hãi mà chốn ngạ quỷ, năng lực thần chú mạnh mẽ đến nỗi các quỷ dạ xoa, ma quái đều cung kính chấp trì hoặc trốn chạy. Không gian của thần chú vô tận khắp cả mười phương, do đó, khi đã giác ngộ, người trì chú có thể lan tỏa thần nguyện của mình đến các chúng sanh khác làm cho họ cũng đảnh lễ tâm nguyện, do đó thần chú là phước tâm vô thượng, đó cũng chính là sự kỳ diệu của Chú Đại Bi.

Quý Phật tử nếu có nhiều thiện căn thì nên dự hội chú Đại Bi, nếu thiền định suốt 49 ngày thì có thể tựu thành chánh giác. Con người là chúng sanh, không thể không tu hành mà thành tựu đạo nghiệp. Ai cũng biết phải nhờ vào tu hành mới đạt được Phật quả. Những người có chân tu mà lười biếng không chịu tu hành thì cũng dễ bị đọa vào địa ngục cùng với loài ngạ quỷ. Hãy siêng năng, tinh tấn thì mới mong có ngày thành tựu. 

Sự linh nghiệm của Chú Đại Bi (hay sự kỳ diệu của Chú Đại Bi) là khôn lường. Muốn nhận được sự linh ứng tử Quan Thế Âm Bồ Tát thì sự hành trì cần phải thường xuyên, phải nỗ lực công phu thì mới có quả quang minh, không còn tối tăm mê muội tức là không còn vô minh, đó mới là trí tuệ chân thực của con người. 

Xem thêm:

Số lượng tín đồ các tôn giáo trên thế giới. Có tất cả bao nhiêu tín đồ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *