Soạn bài Văn bản tổng kết lớp 12 chi tiết nhất

Soạn bài: Văn bản tổng kết (chi tiết)

I. Tìm hiểu chung về văn bản tổng kết

– Văn bản tổng kết hoạt động thực tiễn: Văn bản tổng kết năm học, tổng kết hội nghị đoàn trường,..

– Văn bản tổng kết chi thức: “Tổng kết văn học Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1975”

II. Cách viết văn bản tổng kết

1. Trả lời câu hỏi

a) Đây là văn bản tổng kết hoạt động thực tiễn, thuộc phong cách ngôn ngữ hành chính.

b) Mục đích: đánh giá, tổng kết lại những kết quả đã đạt được, rút ra bài học kinh nghiệm sau khi hoạt động thực tế.

Yêu cầu: mang tính khách quan, chính xác.

Nội dung chính: tình hình thực tiễn từ đó nêu những đánh giá, giải pháp đóng góp.

Bố cục 3 phần:

+ Mở đầu: Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên cơ quan, tổ chức, địa điểm, thời gian, tiêu đề

+ Nội dung:

* Mục đích ý nghĩa của công việc

* Lần lượt tường trình, đánh giá công việc cụ thể

* Rút kinh nghiệm hoặc kiến nghị

+ Phần cuối

* Nơi nhận

* Người viết kí tên

2. Trả lời câu hỏi

a) Đây là văn bản tổng kết tri thức, phong cách ngôn ngữ khoa học

b) Mục đích: tổng kết lại kiến thức đã học.

Nội dung: những ý chính, cơ bản.

3. Trả lời

a) Mục đích của văn bản tổng kết hoạt động thực tiễn và tổng kết tri thức có những khác biệt nhất định: Một để khái quát tri thức, kết quả nghiên cứu đã đạt được. Một để khái quát vấn đề, kết quả của những hoạt động thực tiễn.

b) Phong cách ngôn ngữ hành chính hoặc khoa học.

III. Luyện tập

Câu 1 (trang 176-177 sgk Văn 12 Tập 1):

a. Văn bản đạt yêu cầu của một văn bản tổng kết với bố cục 3 phần rõ ràng, nội dung cụ thế, chính xác, khách quan,…

b. Những sự việc, số liệu trong phần bị lược bớt là:

– Phần 1:

    + Những thuận lợi, khó khan

    + Nvụ và mục tiêu phấn đấu

– Phần II; III; IV

    + Những công việc, những thành tích đạt được

    + Những việc chưa làm được

    + Những số liệu minh họa

c) Những nội dung còn thiếu:

– Tên cơ quan ban hành văn bản

– Địa điểm, thời gian

– Bài học rút ra.

Câu 2 (trang 177 sgk Văn 12 Tập 1):

TỔNG KẾT PHẦN VĂN HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN LỚP 12

1. Tổng số văn bản đã học: 33

2. Phân loại

– Văn học trong nước và văn học nước ngoài ( Thuốc, Ông già và biển cả, Số phận con người,…)

– Theo thể loại: truyện ngắn 22, và 11 tác phẩm thơ

– Theo thời kì lịch sử (thời kì chống Mỹ và chống Pháp)

3 Đặc điểm chính về nội dung:

– Phản ánh cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trong thời kì chống Pháp, Mỹ (Những đứa con trong gia đình, Rừng xà nu, Tây Tiến,….)

    + Tinh thần quật cường, ý chí chiến đấu kiên cường

    + Người dân chịu nhiều đau khổ từ ách áp bức

– Thể hiện tình yêu đất nước, quê hương con người ( Vợ chồng A Phủ, Đất nước, Một người Hà Nội,….)

– Thể hiện tình cảm gia đình thiêng liêng, sâu nặng (Những đứa con trong gia đình, Mùa lá rụng trong vườn,..)

– Tình yêu đôi lứa (Sóng,….)

4. Nghệ thuật

– Thơ

    + xây dựng các hình tượng biểu trưng

    + ngôn từ chau chuốt

    + giọng điệu phong phú

– Truyện

    +tạo dựng tình huống truyện

    + xây dựng nhân vật

    + nghệ thuật kể chuyện hấp dẫn

    + nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật tài hoa

Đăng bởi: Wikichiase.com

Chuyên mục Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *