Soạn bài Tổng kết phần tiếng Việt. Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ lớp 12 chi tiết nhất

Soạn bài: Tổng kết phần tiếng Việt. Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ (chi tiết)

Câu 1 (trang 193 sgk Văn 12 Tập 1):

Nguồn gốc và lịch sử phát triển

Đặc điểm của loại hình ngôn ngữ đơn lập

a. Nguồn gốc tiếng Việt thuộc :

-Họ : ngôn ngữ Nam Á

-Dòng : Môn – Khmer

-Nhánh : tiếng Việt Mường chung.

b. Các thời kì trong lịch sử

– Thời đại dựng nước Văn Lang – Âu Lạc.

– Thời kì 1000 năm Bắc thuộc và chống Bắc thuộc

– Thời kì độc lập tự chủ

– Thời kì Pháp thuộc.

-Từ sau Cách mạng tháng Tám đến nay.

a. Tiếng là đơn vị cơ sở của ngữ pháp. Về mặt ngữ âm, tiếng là âm tiết, về mặt sử dụng : tiếng có thể là từ hoặc yếu tố cấu tạo từ

b. Từ không biến đổi hình thái

c. Biện pháp chủ yếu để biểu thị ý nghĩa ngữ pháp là sắp đặt từ theo thứ tự trước sau và sử dụng các hư từ.

Câu 2 (trang 193 sgk Văn 12 Tập 1):

PCNN

sinh hoạt

PCNN

nghệ thuật

PCNN

báo chí

PCNN

chính luận

PCNN

khoa học

PCNN

hành chính

Thể loại văn bản tiêu biểu

Đối thoại, độc thoại, nhật kí thư từ hồi kí, lời nói tái hiện trong tác phẩm văn học.

Thơ ca, tiểu thuyết, truyện ngắn, kịch,…

Phóng sự, bản tin, thời sự, phỏng vấn quảng cáo.

Tuyên ngôn, tuyên bố, lời kêu gọi,..

Luận văn, luận án, chuyên khảo, báo cáo khoa học,…

Thông tư, nghị định, giấy chứng nhận, đơn từ.

Câu 3 (trang 193 sgk Văn 12 Tập 1):

PCNN sinh hoạt

PCNN nghệ thuật

PCNN báo chí

PCNN chính luận

PCNN khoa học

PCNN hành chính

Đặc trưng cơ bản

-Tính cụ thể

-Tính cảm xúc

-Tính cá thể

-Tính hình tượng

-Tính truyền cảm

-Tính cá thể hóa

-Tính thông tin thời sự

-Tính ngắn gọn

-Tính sinh động, hấp dẫn

-Tính công khai về quan điểm chính trị

-Tính chặt chẽ trong diễn đạt và suy luận

-Tính truyền cảm, thuyết phục

-Tính trừu tượng, khái quát

-Tính lí trí, logic

 -Tính phi cá thể

-Tính khuôn mẫu

-Tính chính xác -Tính công vụ 

Câu 4 (trang 193-194 sgk Văn 12 Tập 1):

– Điểm giống: đối tượng được nhắc đến trong cả 2 đoạn văn đều là trăng.

– Điểm khác biệt: phong cách ngôn ngữ được sử dụng ở mỗi đoạn văn.

+ Đoạn a) phong cách ngôn ngữ khoa học. Nó thể hiện nội dung một cách khách quan, không hề có yếu tố cảm xúc.

+ Đoạn b) phong cách ngôn ngữ nghệ thuật, hình tượng trăng được miêu tả đầy thi vị, hấp dẫn.

Câu 5 (trang 194-195 sgk Văn 12 Tập 1):

a. Phong cách ngôn ngữ hành chính.

b. Từ ngữ: chính xác, cụ thể với nhiều thuật ngữ chuyên ngành, có khuôn mẫu sẵn được qui định trong luật và các văn bản dưới luật.

Kiểu câu: cố định với những kiểu câu như “căn cứ…”, “quyết định…”.

Kết cấu 3 phần theo mẫu rõ ràng.

c. Tin vắn: Sáng ngày 12/11, PCT UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị A đã thay mặt UBND TP Hà Nội kí quyết định thành lập bảo hiểm y tế Hà Nội. Quyết định đã nêu rõ thông tin cơ bản, nhiệm vụ cũng như cơ cấu tổ chức của cơ quan này. Và cuối cùng là trách nhiệm thi hành của các cơ quan liên quan.

Đăng bởi: Wikichiase.com

Chuyên mục Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *