Soạn bài Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản lớp 11 chi tiết nhất

Soạn văn 11: Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản

I. Dùng kiểu câu bị động 

1. Trả lời câu hỏi   

a. Câu bị động trong đoạn trích được xác định: Không, hắn chưa được một người đàn bà nào yêu cả, vì thế mà bát cháo hành của thị Nở làm hắn suy nghĩ nhiều   

b. Chuyển câu bị động sang câu chủ động: Không, chưa một người đàn bà nào yêu hắn cả, vì thế mà hắn suy nghĩ nhiều về bát cháo hành của Thị Nở.   

c. Thay câu chủ động vào vị trí câu bị động thì ta thấy sự liên kết ý ở đoạn văn không được chặt chẽ và nhấn mạnh như câu bị động. 

2. Trả lời

    – Câu bị động: Đời hắn chưa bao giờ được săn sóc bởi một bàn tay “đàn bà”.

    – Tác dụng của câu bị động: câu văn này tạo điểm nhấn mạnh hơn vào quãng thời gian của một con người “đời hắn”, câu bị động cũng tạo nên sự liên kết chặt hơn về ý nghĩa với các câu trước. 

3. Đoạn văn tham khảo

    Nam Cao được biết đến là một nhà văn hiện thực kiêm một nhà báo kháng chiến, một trong những nhà văn tiêu biểu nhất thế kỉ XX. Việc hoàn thiện phong cách truyện ngắn và tiểu thuyết Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX được đóng góp rất nhiều nhờ công lao của nhà văn này. Tuy nhiên, chặng đường cách mạng cũng như đường đời của ông không được lâu dài khi mà ông bị phục kích và hy sinh vào tháng 11 năm 1951 khi đang trên đường đi công tác. 

II. Dùng kiểu câu có khởi ngữ 

1. Trả lời câu hỏi   

a. Xác định khởi ngữ và những câu có khởi ngữ:

Câu có khởi ngữ Khởi ngữ
Câu thứ hai

– đang ốm thế

– ra được mồ hôi

Câu thứ tư  hành

b. Khởi ngữ được sử dụng trong câu giúp cho mặt liên kết ý nghĩa sẽ chặt chẽ hơn, nhấn mạnh hơn từ ngữ được dùng làm khởi ngữ đó (thường là từ có liên quan với câu trước).

2. Chọn câu C

3. Trả lời 

  a. Khởi ngữ là tự tôi, vị trí khởi ngữ ở đầu câu

  b. Khởi ngữ là : cảm giác, tình tự, đời sống cảm xúc (trong câu 2), vị trí khởi ngữ ở đầu câu

III. Dùng kiểu câu có trạng ngữ chỉ tình huống 

1. Trả lời   

a. Phần in đậm nằm ở vị trí đầu câu   

b. Nó có cấu tạo là một cụm động từ   

c. Khi chuyển phần in đậm về vị trí sau chủ ngữ về cấu tạo có hai vị ngữ và về nội dung của các câu trước rõ hơn câu sau khi chuyển 

2. Chọn C vì: đây là kiểu câu có trạng ngữ chỉ tình huống, kiểu câu này có sự liên kết chặt chẽ với câu trước và sau nó hơn. 

3. Trả lời   

a. Trạng ngữ trong câu: Nhận được phiến trát của Sơn hưng Tuyên đốc bộ đường.   

b. Câu văn có trạng ngữ ở đầu câu, nhằm thể hiện thông tin đã biết, phân biệt tin thứ yếu với tin quan trọng

IV. Tổng kết về việc sử dụng ba kiểu câu trong văn bản 

1. Thành phần chủ ngữ trong câu bị động, khởi ngữ và trạng ngữ chỉ tình huống đều được thêm ở vị trí đầu câu 

2. Tất cả các thành phần trên thể hiện thông tin đã biết từ câu đi trước trong một văn bản, điều đó làm nên mạch liên kết 

3. Các kiểu câu trên đều có tác dụng thống nhất, tạo liên kết mạch ý giữa các  câu văn trong văn bản.

Đăng bởi: Wikichiase.com

Chuyên mục Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *