Soạn bài Phong cách ngôn ngữ hành chính lớp 12 chi tiết nhất

Soạn bài: Phong cách ngôn ngữ hành chính (chi tiết)

Câu 1 (trang 172 sgk Văn 12 Tập 1):

Một số loại văn bản hành chính thường gặp đó là: Biên bản họp chi đoàn, đơn xin phép nghỉ học, bằng tốt nghiệp, sơ yếu lí lịch, học bạ.

Câu 2 (trang 172 sgk Văn 12 Tập 1):

Văn bản được trình bày theo một khuôn mẫu định sẵn:

+ Phần đầu: tiêu mục.

+ Phần chính: nội dung.

+ Phần cuối: các thủ tục theo qui định.

Từ ngữ không mang sắc thái cá nhân, mà trung tính.

Câu văn: theo khuôn mẫu. Rành mạch, rõ ràng hết một ý đều xuống dòng.

Câu 3 (trang 172 sgk Văn 12 Tập 1):

ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

CHI ĐOÀN

ĐOÀN T.N.C.S HỒ CHÍ MINH

Hà Nội, ngày  tháng  năm

                                                     BIÊN BẢN HỌP CHI ĐOÀN

                                         Nhận xét đoàn viên ưu tú đề nghị kết nạp Đảng

          Thời gian: Hồi  giờ   ngày   tháng   năm

          Địa điểm: Phòng     – Trường Đại học  

          Thành phần tham dự:     Tổng số đoàn viên theo danh sách:

                                                Số đoàn viên tham dự:

                                                Số đoàn viên vắng mặt:

          Chủ tọa: Đ/c…– Bí thư Chi đoàn.

          Thư ký: Đ/c …  – Đoàn viên Chi đoàn.

           Đại biểu dự:

          Nội dung: Lấy ý kiến nhận xét của Chi đoàn đối với đoàn viên ưu tú diện đối tượng Đảng và đề nghị Chi bộ Sinh viên số 2 xem xét, kết nạp.

Đồng chí …

Các đoàn viên trong chi đoàn đã có nhận xét về đồng chí … như sau:

     + Đồng chí … nhận xét:

     + Đồng chí … nhận xét:

     + Đồng chí … nhận xét:

Trên cơ sở đó, Chi đoàn nhận thấy đồng chí … có những ưu, khuyết điểm chính sau:

Về phẩm chất chính trị:

Về đạo đức, lối sống:

Về năng lực công tác:

Kết quả học tập các kỳ: (điểm hệ 4/ hệ 10)

+ Kỳ 1:                                       Kỳ 2:

  Trung bình các kì:

Quan hệ quần chúng:

            Dựa trên những ưu, khuyết điểm trên, chi đoàn  kính đề nghị Chi bộ Sinh viên số 2 xem xét, kết nạp đồng chí ….vào Đảng với sự tán thành của  Đ/c (đạt  % so với tổng số đoàn viên có mặt); số không tán thành là  0 Đ/c (đạt 0 %).

          Buổi họp kết thúc vào hồi  giờ, ngày  tháng  năm.

THƯ KÍ

CHỦ TỌA

Đăng bởi: Wikichiase.com

Chuyên mục Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *