Soạn bài Nghĩa của câu lớp 11 chi tiết nhất

Soạn văn 11: Nghĩa của câu

I. Hai thành phần nghĩa của câu

1. ( trang 6 SGK Ngữ Văn 11 tập 2)

– Hai câu a1, a2 đề cập đến “ao ước có một gia đình nho nhỏ” của Chí Phèo.

– Hai câu b1, b2 đề cập đến việc nếu tôi (người nói) nói thì người ta (người nghe) sẽ bằng lòng.

+ Câu a1 có từ “hình như” thể hiện sự chưa tin tưởng chắc chắn.

+ Câu b1 có từ “chắc” để bộc lộ sự tin cậy.

+ Câu a2, b2 -> sự nhìn nhận và đánh giá bình thường của người nói với sự việc

II. Nghĩa sự việc

– Nghĩa sự việc của câu là thành phần nghĩa ứng với sự việc mà câu đề cập đến.

III. Luyện tập

Bài 1( trang 9 SGK Ngữ Văn 11 tập 2)

– Câu 1: Biểu hiện đặc điểm của ao (ao vào mùa thu, rất lạnh lẽo) và tính chất nước trong ao (nước trong veo)

– Câu 2: Biểu hiện đặc điểm của chiếc thuyền (thuyền câu, bé tẻo teo).

– Câu 3: Biểu hiện quá trình (chuyển động của sóng: sóng gợn)

– Câu 4: Biểu hiện quá trình (chuyển động của lá: lá đưa vèo)

– Câu 5: Biểu hiện trạng thái, đặc điểm của mây trời (mây lơ lửng, xanh ngắt)

– Câu 6: Biểu hiện tình thái, đặc điểm của ngõ xóm (ngõ vắng, quanh co)

– Câu 7: Biểu hiện tư thế của người câu cá (tựa gối)

– Câu 8: Biểu hiện sự việc, hành động của cá (cá đớp động)

Bài 2 ( trang 9 SGK Ngữ Văn 11 tập 2)

a, Nghĩa tình thái “kể, thực, đáng” -> Trạng thái xen lẫn giữa sự tự hào và cảm giác lo lắng, sợ hãi.

Nghĩa sự vật: Sự tồn tại.

b, Nghĩa tình thái “có lẽ” -> lời phỏng đoán chưa chắc chắn, sự hối tiếc và ân hận khi chọn nhầm nghề.

Nghĩa sự vật: Biểu hiện quan hệ.

c, Nghĩ tình thái “dễ, chính ngay mình” -> sự phỏng đoán, không chắc chắn về sự ngoan ngoãn của con gái.

Nghĩa sự vật: Biểu hiện quan hệ

Bài 3 ( trang 9 SGK Ngữ Văn 11 tập 2)

Đáp án: “hắn”

Đăng bởi: Wikichiase.com

Chuyên mục Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *