Soạn bài Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt lớp 11 chi tiết nhất

Soạn văn 11: Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt

Hướng dẫn học bài

1. Viết tiểu sử tóm tắt (trang 63 SGK Ngữ văn 11 tập 2)

– Xác định mục tiêu, yêu cầu

+ Cung cấp thông tin về 1 đoàn ưu tú viên nhằm giới thiệu đoàn viên này tham gia ứng cử ban chấp hành Hội liên hiệp thanh niên tỉnh (thành phố).

+ Yêu cầu: Cần nêu ra thông tin, hiểu biết chính xác, khách quan về người định giới thiệu: khái quát nhân thân, cuộc đời, thành tựu, đóng góp một cách ngắn gọn, súc tích nhưng phải đầy đủ và đảm bảo yêu cầu.

– Xác định nội dung trình bày trong bản tiểu sử

+ Khái quát về nhân thân: Tên,tuổi, năm sinh, quê quán, trình độ văn hóa, nơi sinh hoạt…

+ Hoạt động xã hội: đã tham gia những hoạt động xã hội nào, tần suất tham gia…

+ Những đóng góp, thành tựu: Những thành tích đã được ghi nhận, tính hiệu quả của những công việc đã thực hiện và được giao…

+ Đánh giá chung: năng lực làm việc, khả năng phát triển, các kĩ năng…

– Tìm hiểu người giới thiệu để có thông tin cần thiết

– Viết tiểu sử: Đảm bảo đủ các yêu cầu, trình bày sạch sẽ, trung thưc, khách quan.

2. Trình bày tiểu sử tóm tắt trước lớp (trang 63 SGK Ngữ văn 11 tập 2)

– Trình bày bài tiểu sử tóm tắt rõ ràng, mạch lạc.

Đăng bởi: Wikichiase.com

Chuyên mục Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *