Soạn bài Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt – tiếp theo lớp 12 chi tiết nhất

Soạn bài: Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt – tiếp theo (chi tiết)

II. Trách nhiệm giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt:

1. Việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trước hết đòi hỏi phải có tình cảm yêu mến và ý thức quý trọng tiếng Việt. Mỗi người cần thấm nhuần sâu sắc nhận định của chủ tịch Hồ Chí Minh: “Tiếng nói là thứ của cải vô cùng lâu đời và vô cùng quý báu của dân tộc. Chúng ta phải giữ gìn nó, quý trọng nó, làm cho nó phổ biến ngày càng rộng khắp”.

2. Việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt cũng đòi hỏi mỗi người cần phải có những hiểu biết cần thiết về tiếng Việt. Đó là những hiểu biết về chuẩn mực và quy tắc của tiếng Việt ở các phương diện phát âm, chữ viết, dùng từ, đặt câu, tạo lập văn bản, tiến hành giao tiếp,…

3. Công cuộc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt đòi hỏi trách nhiệm cao của mỗi người trong chính hoạt động sử dụng tiếng Việt khi giao tiếp. Hoạt động sử dụng tiếng Việt yêu cầu tuân thủ đúng các chuẩn mực và quy tắc ngôn ngữ (tiếng Việt). Bên cạnh đó cần tránh cách nói thô tục, kệch cỡm và không cho phép sự pha tạp, lai căng.

III. Luyện tập:

Câu 1 (trang 44 sgk Văn 12 Tập 1):

– Câu b, c, d là những câu văn trong sáng vì có đầy đủ thành phần câu, không có từ ngữ thừa, diễn đạt rõ ràng, trong sáng.

– Câu a không giữ được sự trong sáng của tiếng Việt bởi có từ ngữ thừa là từ “đòi hỏi” khiến câu không có chủ ngữ, vị ngữ.

Câu 2 (trang 45 sgk Văn 12 Tập 1):

Từ nước ngoài không cần thiết là từ “Valentine”. Có thể thay thế bằng từ ngày lễ Tình nhân, hoặc ngày lễ Tình yêu.

Đăng bởi: Wikichiase.com

Chuyên mục Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *