Soạn bài Chiếu cầu hiền lớp 11 chi tiết nhất

Hướng dẫn soạn bài Chiếu cầu hiền Ngữ văn 11 giúp các em thấy được tầm nhìn chiến lược trong việc trọng dụng nhân tài của vua Quang Trung được thể hiện qua việc ra chiếu cầu hiền, thuyết phục các trí thức Bắc Hà góp công sức, trí tuệ để xây dựng triều đại mới

Soạn bài: Chiếu cầu hiền (Ngô Thì Nhậm)

Soạn văn 11: Chiếu cầu hiền (Ngô Thì Nhậm)

Bố cục

– Phần 1 (từ đầu … ý trời sinh ra người hiền vậy) : người hiền và thiên tử có mối quan hệ với nhau

– Phần 2 (tiếp … buổi ban đầu trẫm hay sao?): hiền tài hành xử như thế nào khi Tây Sơn ra Bắc diệt Trịnh

– Phần 3 (còn lại): vua Quang Trung cần hiền tài, vậy ngài làm thế nào?Hướng dẫn soạn bài

Đọc – hiểu

Câu 1 (trang sgk Ngữ Văn 11 Tập 1): 

Từ bố cục đã chia phần trên có thể khái quát lên nội dung chính: Bài chiếu thể hiện chủ trương đúng đắn của vua Quang Trung nhằm kêu gọi hiền tài ra sức giúp nước, những trí thức Bắc Hà tham gia xây dựng đất nước

Câu 2 (trang sgk Ngữ Văn 11 Tập 1):

– Đối tượng của bài viết nhằm là các sĩ phu Bắc Hà , những nhân tài mà nước nhà đang cần đến- Để tăng tính thuyết phục, bài chiếu có đưa ra các luận điểm có tính mẫu mực, chặt chẽ và logic một cách khéo léo mà khiêm tốn

 Mở bài

Tiền đề có tính chất chân lý, lời khích lệ, sứ mệnh hiền tài => Những người còn băn khoăn phải ngẫm nghĩ

Thân bài

Soi sáng mở bài, nhìn vào quy luật, vào thực trạng kẻ sĩ Bắc Hà=> Chỉ ra cách ứng xử không hợp với thực tế

Kết bài

Rút kết luận và nêu thái độ của vua: cầu người tài, trọng người tài

Câu 3 (trang 70 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1):-Tác giả thuyết phục đối tượng một cách phù hợp khi dẫn lời Khổng Tử, lấy ý từ kinh dịch, hàm nghĩa ẩn dụ; sử dụng các từ ngữ về không gian nơi người tài phụng sự: triều chính, triều đường, dải đất văn hiến, trăm họ…

Bài chiếu thể hiện được tư tưởng, tình cảm của vua Quang Trung: Một vị vua có tầm nhìn sâu rộng, chiến lược, biết trọng kẻ sĩ. Một vị vua thương dân lo nước, ý thức được sức mạnh nhân dân, sức mạnh người hiền tài; Các tầng lớp dân chúng có quyền bình đẳng về nghĩa vụ quyền lợi, đó là một hệ tư tưởng tiến bộ, dân chủ.

Tổng kết 

Soạn văn 11: Chiếu cầu hiền (Ngô Thì Nhậm) | Ngữ văn 11 chi tiết nhất

Đăng bởi: Wikichiase.com

Chuyên mục Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *