Sơ đồ tư duy vẻ đẹp bức tranh tứ bình trong khổ 7 bài thơ Việt Bắc – Văn mẫu 12 hay nhất

Sơ đồ tư duy vẻ đẹp bức tranh tứ bình trong khổ 7 bài thơ Việt Bắc

Sơ đồ tư duy vẻ đẹp bức tranh tứ bình trong khổ 7 bài thơ Việt Bắc (ảnh 1)

Các luận điểm cần triển khai

– Luận điểm 1: Bức tranh thứ nhất tả cảnh mùa đông

– Luận điểm 2: Bức tranh thứ hai tả cảnh mùa xuân

– Luận điểm 3: Bức tranh thứ ba nói về mùa hè

– Luận điểm 4: Bức tranh thứ tư vẽ cảnh mùa thu.

Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy vẻ đẹp bức tranh tứ bình trong khổ 7 bài thơ Việt Bắc (ảnh 2)

Đăng bởi: Wikichiase.com

Chuyên mục Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *