Sơ đồ tư duy bài Vợ chồng A Phủ

Happy new year! Năm cũ đã qua và năm mới đã đến Toploigiai cũng đã có một vài ngày nghỉ ngơi và suy nghĩ xem một năm qua mình đã làm được những gì mang lại những điều gì cho mọi người. Và Toploigiai nghĩ mình phải tiếp tục cố gắng, cố gắng hơn nữa và khởi đầu cho năm mới Toploigiai mang đến cho các bạn học sinh: Sơ đồ tư duy Vợ chồng A phủ ngắn gọn dễ nhớ

OK cùng bắt đầu với những luận điểm quan trọng trong đoạn trích bằng sơ đồ tư duy vợ chồng A Phủ ngắn gọn

Sơ đồ tư duy bài Vợ chồng A Phủ lớp 12 ngắn gọn nhất

1. Cuộc đời nô lệ

– Nhân vật Mị

Sơ đồ tư duy bài Vợ chồng A Phủ lớp 12 ngắn gọn nhất (ảnh 2)

– Nhân vật A Phủ

Sơ đồ tư duy bài Vợ chồng A Phủ lớp 12 ngắn gọn nhất (ảnh 3)

2. Sức sống hồi sinh

– Tiếng sáo mùa xuân

Sơ đồ tư duy bài Vợ chồng A Phủ lớp 12 ngắn gọn nhất (ảnh 4)

– Ngọn lửa mùa đông

 Sơ đồ tư duy bài Vợ chồng A Phủ lớp 12 ngắn gọn nhất (ảnh 5)

3. Tạm kết

Trên đây là 4 luận điểm chính của đoạn chính vợ chồng a phủ, 4 luận điểm là tương đương với 4 điều quan trọng mà bạn cần nắm chắc trong tác phẩm này, làm được điều đó đồng nghĩa với bạn có thể làm được mọi dạng đề liên quan tới tác phẩm này.

Đăng bởi: Wikichiase.com

Chuyên mục Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *