Khi chết con người đi về đâu? Làm thế nào để người chết được siêu thoát

Khi chết con người đi về đâu? Đó có lẽ là câu hỏi nhiều người vẫn hay tự hỏi. Hỏi cho những người thân đã mất và hỏi cho chính bản thân mình. Vốn dĩ, con người sống trong cõi này cũng chỉ là cõi tạm. Cuộc đời là bể khổ trầm luân với sự … Đọc tiếp Khi chết con người đi về đâu? Làm thế nào để người chết được siêu thoát