Kết bài tác phẩm Tuyên ngôn độc lập – Văn mẫu 12 hay nhất

Tham khảo Kết bài tác phẩm Tuyên ngôn độc lập, qua đó nắm được những ý chính và cách triển khai các luận điểm nhằm hoàn thành bài viết một cách hoàn chỉnh nhất. 

Kết bài tác phẩm Tuyên ngôn độc lập – Bài mẫu 1

Kết bài tác phẩm Tuyên ngôn độc lập | 900 bài Văn mẫu 12 hay nhất

Lời văn không khô khan mà trữ tình đanh thép. Mỗi từ mỗi câu đều chứa đựng trong đó sức nặng tinh thần của cả một dân tộc anh hùng quyết hi sinh để giữ độc lập tự do. Cụm từ độc lập tự do được lặp đi lặp lại ba lần như khắc sâu vào muôn triệu người Việt Nam, như tiếng kèn xung trận vang lên mạnh mẽ hào hùng. Lời tuyên bố mở nước cũng là lời thề sắt đá vừa thiêng liêng vừa khích lệ nhân dân ta vừa là lời cảnh báo đối với kẻ thù. Tác phẩm kết thúc những cũng là mở đầu cho một thời kì đấu tranh giữ vững chủ quyền độc lập tự do của dân tộc.

Kết bài tác phẩm Tuyên ngôn độc lập – Bài mẫu 2

Qua nghệ thuật lập luận logic, hệ thống luận điểm rõ ràng, mạch lạc lí lẽ sắc sảo kết hợp tính chặt chẽ trong suy luận và diễn đạt, bản “Tuyên ngôn độc lập” đã nhấn mạnh tinh thần độc lập, tự do cũng như ý chí quyết tâm bảo vệ nền hòa bình, dân chủ của nhân dân ta. Đồng thời, văn kiện có ý nghĩa lịch sử vô giá này còn làm nổi bật nhãn quan chính trị sắc bén cùng tư duy, văn phong chính luận mạch lạc của tác giả. Đây chính là những yếu tố khẳng định sự thành công về giá trị nội dung và nghệ thuật của tác phẩm, đồng thời thể hiện rõ nét cơ bản trong phong cách nghệ thuật của Chủ tịch Hồ Chí Minh về lập luận, lí lẽ và ngôn từ. 

Kết bài tác phẩm Tuyên ngôn độc lập – Bài mẫu 3

Như vậy, “Tuyên ngôn độc lập” của Chủ tịch Hồ Chí Minh xứng đáng là “áng văn chính luận mẫu mực” kết tinh giá trị lịch sử cũng như giá trị văn học với ý nghĩa sâu sắc, độc đáo. Trước hết, đây là lời tuyên bố trước kẻ thù xâm lược nói riêng và nhân dân thế giới nói chung về nền độc lập, dân chủ, tự do của dân tộc Việt Nam sau khi lật đổ ách áp bức bóc lột của phong kiến, đế quốc, thực dân, phát xít; là sự khẳng định đầy tự hào của một dân tộc vượt thoát những “đêm trường nô lệ” để vươn mình “sánh vai cùng các cường quốc năm châu” một cách ngang hàng, bình đẳng. Đồng thời, tác phẩm còn thể hiện rõ sự phát huy tinh thần yêu nước cùng quyết tâm bảo vệ nền độc lập, tự do – sợi chỉ đỏ xuyên suốt tiến trình lịch sử nước ta.

>> 

Kết bài tác phẩm Tuyên ngôn độc lập – Bài mẫu 4

“Tuyên ngôn Độc lập” xứng đáng là một áng “thiên cổ hùng văn”. Nó đã kế tục truyền thống vinh quang của “Nam quốc sơn hà” và “Bình Ngô đại cáo“. Nó là lời nước non cao cả và thiêng liêng, thể hiện sâu sắc tư tưởng vĩ đại: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Đọc đoạn văn cuối bản “Tuyên ngôn Độc lập“, chúng ta càng thấm thía tự hào về độc lập, tự do mà dân tộc ta đã giành được bằng xương máu của bao thế hệ, của bao anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho chúng ta được tự do như ngày hôm nay.

Kết bài tác phẩm Tuyên ngôn độc lập – Bài mẫu 5

Như vậy, qua những gì đã phân tích, chúng ta có thể thấy được “Tuyên ngôn độc lập” của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một văn kiện có giá trị lịch sử vô giá thông qua việc tuyên bố kết thúc sự đô hộ, lật đổ ách áp bức, bóc lột của chế độ thực dân, phong kiến đối với nhân dân ta và khẳng định nền độc lập, dân chủ, tự do thiêng liêng của dân tộc cũng như ý chí, quyết tâm bảo vệ thành quả cách mạng sau các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm trường kì và gian khổ. Đồng thời, tác phẩm còn là một “áng văn chính luận mẫu mực” thông qua lập luận chặt chẽ, logic, luận điểm rõ ràng, lí lẽ sắc sảo, đanh thép và dẫn chứng xác thực, giàu sức thuyết phục cùng giọng văn mạnh mẽ, hùng hồn.

Kết bài tác phẩm Tuyên ngôn độc lập – Bài mẫu 6

Qua những gì đã phân tích, chúng ta có thể khẳng định “Tuyên ngôn độc lập” là tác phẩm khẳng định thành quả đấu tranh cách mạng và lí tưởng giải phóng, bảo vệ dân tộc cũng như tinh thần yêu nước của nhân dân ta. Lời tuyên bố dõng dạc “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy” trước đồng bào cả nước cũng như thế giới về quyền độc lập, dân chủ mà quân và dân ta vừa giành được sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 và ý chí quyết tâm bảo vệ bầu trời hòa bình chính, tự do chính là sự kế thừa, nối tiếp và phát triển một cách toàn diện chiều sâu tư tưởng cốt lõi về chủ quyền, độc lập dân tộc từng xuất hiện trong hai tác phẩm “Nam quốc sơn hà” của Lí Thường Kiệt và “Đại cáo bình Ngô” của Nguyễn Trãi. 

Kết bài tác phẩm Tuyên ngôn độc lập – Bài mẫu 7

Kết bài tác phẩm Tuyên ngôn độc lập | 900 bài Văn mẫu 12 hay nhất (ảnh 2)

“Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lí ấy không bao giờ có thể thay đổi được” (Hồ Chí Minh). Quả thực, bản tuyên ngôn thay cho tiếng lòng của nhân dân, vì dân, do dân mà xứng. Tố cáo tội ác đê hèn của thực dân Pháp, dân tộc Việt Nam một lần nữa khẳng định ý chí quyết tâm bảo vệ nền độc lập non trẻ của đất nước.

Kết bài tác phẩm Tuyên ngôn độc lập – Bài mẫu 8

Bằng ngòi bút đúc chiết những lí lẽ vô cùng sắc bén, đanh thép cùng với hệ thống luận điểm chặt chẽ kết hợp với ngôn ngữ trong sáng giản dị mà hùng hồn, bản tuyên ngôn trở thành một áng văn chính luận xuất sắc, là một lời tuyên bố trịnh trọng về đạo lí và pháp lí của nhân loại. Lướt qua sóng bể của năm tháng “Tuyên ngôn độc lâp” mãi dâng cao ngọn cờ chính nghĩa của dân tộc – ngọn cờ của tự do, bình đảng, bác ái

Kết bài tác phẩm Tuyên ngôn độc lập – Bài mẫu 9

Như vậy, bản “Tuyên ngôn độc lập” của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện lịch sử có ý nghĩa, tầm vóc và sứ mệnh tuyên bố, đánh dấu kỉ nguyên độc lập, dân chủ, tự do mở ra đối với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau chiến thắng vang dội của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. Ra đời gắn liền với sự kiện trọng đại của dân tộc, tác phẩm đã nối tiếp, kế thừa tư tưởng về chủ quyền, lãnh thổ của các áng thiên cổ hùng văn trong quá khứ như “Nam quốc sơn hà” (Lí Thường Kiệt), “Đại cáo bình Ngô” (Nguyễn Trãi), đồng thời phát triển, nâng tầm, mở rộng các vấn đề liên quan đến độc lập dân tộc bằng sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chất văn chương và chất chính luận.

>> Tham khảo: 

…/…

Trên đây là các bài văn mẫu Kết bài tác phẩm Tuyên ngôn độc lập do Wikichiase sưu tầm và tổng hợp, mong rằng với nội dung tham khảo này thì các em sẽ có thể hoàn thiện bài văn của mình tốt nhất!

Đăng bởi: Wikichiase.com

Chuyên mục Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *