Hoàn cảnh ra đời tác phẩm Nguyễn Đình Chiểu – Ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc – Văn mẫu 12 hay nhất

Bạn đang gặp khó khi làm bài văn nêu Hoàn cảnh ra đời tác phẩm Nguyễn Đình Chiểu – Ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc? Đừng lo! Hãy tham khảo những bài văn mẫu đã được tuyển chọn và biên soạn của Wikichiase dưới đây để nắm được cách làm cũng như bổ sung thêm vốn từ ngữ nhé. Chúc các bạn có một tài liệu bổ ích!

Hoàn cảnh ra đời tác phẩm Nguyễn Đình Chiểu – Ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc – Bài mẫu 1

* Tác giả: Phạm Văn Đồng

– Là một nhà cách mạng lớn, một nhà lãnh đạo tâm huyết, một nhà giáo đồng thời là một nhà lí luận văn hóa nghệ thuật nổi tiếng

– Ngoài những đường lối chỉ đạo đúng đắn trên cương vị của một Thủ tướng, ông còn sáng tác những bài viết sâu sắc về tiếng Việt, về các danh nhân văn hóa kiệt xuất của đất nước.

* Hoàn cảnh sáng tác tác phẩm Nguyễn Đình Chiểu – Ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc

– Hoàn cảnh đất nước lúc bấy giờ: Năm 1963, nước ta tạm thời bị chia cắt hai miền Nam – Bắc, miền Bắc tiến hành công cuộc xã hội chủ nghĩa, là hậu phương vững chắc cho miền Nam; miền Nam anh hùng vùng lên chiến đấu kiên cường chống lại đế quốc Mĩ và tay sai (chính quyền Ngô Đình Diệm)

– Nhân lễ kỉ niệm 75 năm ngày mất của nhà giáo, nhà thơ, nhà văn, nhà yêu nước Nguyễn Đình Chiểu (3/7/1963)

=> Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã viết bài “Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc” nhân dịp đó để ca ngợi nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu đồng thời biểu dương tinh thần chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân miền Nam anh hùng; cổ vũ tinh thần nhân dân đứng lên đấu tranh chống Mĩ để giành độc lập, tự do.

Hoàn cảnh ra đời tác phẩm Nguyễn Đình Chiểu - Ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc | 900 bài Văn mẫu 12 hay nhất

Hoàn cảnh ra đời tác phẩm Nguyễn Đình Chiểu – Ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc – Bài mẫu 2

          Phạm Văn Đồng (1906 – 2000) không chỉ là nhà cách mạng lớn của nước ta trong thế kỷ XX mà còn là một nhà giáo tâm huyết và một nhà lý luận văn hóa nghệ thuật. Trong vai trò của một người lãnh đạo Đảng và Nhà nước ông luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến mặt trận văn hóa văn nghệ ở nước ta. Không chỉ đưa ra những ý kiến có ý nghĩa chỉ đạo đường lối phát triển của nền văn nghệ mới, Phạm Văn Đồng còn có nhiều bài viết sâu sắc mới mẻ đầy hào hứng về tếng Việt về các danh nhân văn hóa Việt Nam như Nguyễn Trãi, Hồ Chí Minh. Trong đó có bài Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc. Bài viết ra đời trong hoàn cảnh khá đặc biệt.

          Năm 1963 đất nước bị tạm thời chia làm hai miền: Miền Bắc tiến vào xây dựng chủ nghĩa xã hội, trở thành hậu phương vững chắc cho nhân dân Miền Nam chống đế quốc và tay sai. Từ năm 1954-1959 đế quốc Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm triển khai chính sách tố cộng lê máy chém đi khắp nơi. Trong những ngày tháng đen tối đau thương đó, nhân dân miền Nam vùng dậy đấu tranh anh dũng kiên cường. Trong những năm tháng này chúng ta cũng có những sự kiện văn hóa: Kỉ niệm 75 năm ngày mất của Nguyễn Đình Chiểu (3/7/1888 – 3/7/1963), nhà thơ, nhà giáo, nhà yêu nước của nhân dân Nam Bộ thành công.

         Cố Thủ tướng viết bài Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trên bầu trời văn nghệ in trong tạp chí Văn học tháng 7/1963 để ca ngợi nhà thơ mù yêu nước Nguyễn Đình Chiểu, để từ đó biểu dương tinh thần đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, cổ vũ nhân dân đứng lên chống Mĩ và tai sai để giải phóng Miền nam, thống nhất đất nước.

Tham khảo thêm: 

…/…

Trên đây là các bài văn mẫu Hoàn cảnh ra đời tác phẩm Nguyễn Đình Chiểu – Ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc do Wikichiase sưu tầm và tổng hợp, mong rằng với nội dung tham khảo này thì các em sẽ có thể hoàn thiện bài văn của mình tốt nhất!

Đăng bởi: Wikichiase.com

Chuyên mục Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *