Bộ đề Đọc hiểu Vụ chiếc tàu Titanic bị chìm ngoài khơi Bắc Đại Tây Dương hay nhất – Ngữ Văn 12

Tuyển tập Bộ đề Đọc hiểu Vụ chiếc tàu Titanic bị chìm ngoài khơi Bắc Đại Tây Dương hay nhất. Tổng hợp, sưu tầm các đề Đọc hiểu vụ chiếc tàu titanic bị chìm ngoài khơi Bắc Đại Tây Dương đầy đủ nhất.

Đọc hiểu Vụ chiếc tàu Titanic bị chìm ngoài khơi Bắc Đại Tây Dương- Đề số 1

Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu:

(1) Vụ chiếc tàu Titanic bị chìm ngoài khơi Bắc Đại Tây Dương đêm 15-4-1912 làm hơn 1500 người thiệt mạng đã không ngừng làm đề tài cho bao tác phẩm văn chương, nghệ thuật. Titanic có nghĩa là vĩ đại. Đặt tên như thế cho con tàu, con người muốn nói lên niềm kiêu hãnh cho một công trình có một không hai vào thời bấy giờ. Nhưng cái vĩ đại mà con người tưởng mình có thể đạt được trong tiến bộ khoa học kĩ thuật ấy không là gì trước sức mạnh thiên nhiên.

(2) Sau khi chiếc tàu vĩ đại ấy bị đắm, một tờ báo xuất bản ở Anh đã đăng kề nhau hai bức ảnh minh họa có nội dung như sau: Trong bức ảnh thứ nhất, người ta thấy chiếc tàu chạm vào tảng băng, bên dưới có dòng chữ: “Sự yếu đuối của con người và sức mạnh của thiên nhiên”. Còn bức ảnh thứ hai, người ta lại thấy một người đàn ông nhường chiếc phao cấp cứu của mình cho người dàn bà đang bế con trên tay. Lần này, bức ảnh được chú thích bằng dòng chữ: “Sự yếu đuối của thiên nhiên và sức mạnh của con người”.

(3) Sức mạnh, sự vĩ đại đích thực của con người hẳn không nằm trong khả năng chinh phục hay chế ngự thiên nhiên, mà chính là trong khả năng chế ngự được bản thân, vượt thắng sự ích kỉ. Mahatma Gandhi, người giành độc lập cho Ấn Độ bằng cuộc đấu tranh bất bạo động, đã nói: “Sức mạnh vĩ đại nhất mà nhân loại có trong tay chính là tình yêu”

(Tương Quan, Phép màu nhiệm của đời, NXB Trẻ, TP. Hồ Chí Minh, 2004, tr.72-73)

Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong văn bản trên (0,5 điểm)

Câu 2: Văn bản trên có ba đoạn văn, anh/chị hãy nêu nội dung của từng đoạn. (0,75 điểm)

Câu 3: Anh/Chịhiểu như thế nào về “sức mạnh của con người” trong dòng chữ chú thích dưới bức ảnh thứ hai? (0,75 điểm)

Câu 4: Theo anh/chị, thông điệp sâu sắc nhất của văn bản trên là gì?(1,0 điểm)

Lời giải

Câu 1: Phương thức biểu đạt chính của văn bản: Nghị luận

Câu 2: Nội dung của từng đoạn:

– Đoạn (1): Kể về vụ đắm tàu Titanic

– Đoạn (2): Kể về hai bức ảnh minh họa và lời chú thích được đăng trên tờ báo xuất bản ở Anh sau vụ đắm tàu.

Đoạn (3): Bình về sức mạnh, sự vĩ đại của con người trong sự chế ngự được bản thân, vượt thắng sự ích kỉ.

Câu 3: “Sức mạnh của con người” trong dòng chữ được chú thích dưới bức ảnh thứ hai có thể hiểu là sức mạnh của lòng vị tha, tình yêu thương, của sự vượt thắng bản năng để nhường cơ hội sống cho người khác

Câu 4: 

Học sinh có thể nêu một trong những thông điệp sau:

– Tiến bộ khoa học giúp con người chinh phục thiên nhiên nhưng không thể chế ngự được nó; sức mạnh của con người không là gì trước sức mạnh của thiên nhiên.

– Thiên nhiên có thể phá hủy những công trình vĩ đại con người làm ra nhưng không thể hủy diệt được sức mạnh tinh thần, sức mạnh tình yêu nơi con người.

Đọc hiểu Vụ chiếc tàu Titanic bị chìm ngoài khơi Bắc Đại Tây Dương hay nhất

Đọc hiểu Vụ chiếc tàu Titanic bị chìm ngoài khơi Bắc Đại Tây Dương- Đề số 2

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

Vụ chiếc tàu Titanic bị chìm ngoài khơi Bắc Đại Tây Dương đêm 15-4-1912 làm hơn 1500 người thiệt mạng đã không ngừng làm đề tài cho bao tác phẩm văn chương nghệ thuật. Titanic có nghĩa là vĩ đại. Đặt tên như thế cho con tàu, con người muốn nói lên niềm kiêu hãnh cho một công trình có một không hai vào thời bấy giờ. Nhưng cái vĩ đại mà con người tưởng mình có thể đạt được trong tiến bộ khoa học kĩ thuật ấy không là gì trước sức mạnh thiên nhiên.

Sau khi con tàu vĩ đại ấy bị đắm, một tờ báo xuất bản ở Anh đã đăng kề nhau hai bức ảnh minh hoạ có nội dung như sau: Trong bức ảnh thứ nhất, người ta thấy chiếc tàu chạm và tảng băng, bên dưới có dòng chữ: “Sự yếu đuối của con người và sức mạnh của thiên nhiên”. Còn bức ảnh thứ hai người ta lại thấy một người đàn ông nhường chiếc phao cấp cứu của mình cho người đàn bà đang bế con trên tay. Lần này, bức ảnh được chú thích bằng dòng chữ: “Sự yếu đuối của thiên nhiên và sức mạnh của con người”.

Sức mạnh, sự vĩ đại đích thực của con người hẳn không nằm trong khả năng chinh phục hay chế ngự thiên nhiên, mà chính là trong khả năng chế ngự được bản thân, vượt thắng sự ích kỷ. Mahatma Gandhi, người giành độc lập cho Ấn Độ bằng cuộc đấu tranh bất bạo động, đã nói: “Sức mạnh vĩ đại nhất mà nhân loại có trong tay chính là tình yêu”.

(Theo Phép màu nhiệm của đời, Nhiều tác giả, NXB Trẻ 2004, tr. 73)

Câu 1. Việc đặt tên con tàu là Titanic thể hiện dụng ý gì của con người?

Câu 2. Sự kiện đắm tàu Titanic khiến con người nhận ra điều gì?

Câu 3. Anh/Chị hiểu như thế nào về quan niệm: Sức mạnh vĩ đại nhất mà nhân loại có trong tay chính là tình yêu?

Câu 4. Anh/Chị hãy rút ra bài học tâm đắc nhất từ đoạn trích trên.

Lời giải

Câu 1. Việc đặt tên con tàu là Titanic có nghĩa là vĩ đại, nói lên niềm kiêu hãnh cho một công trình có một không hai vào thời bấy giờ.
Câu 2. Sự kiện đắm tàu Titanic khiến con người nhận ra những tiến bộ khoa học kĩ thuật không là gì trước sức mạnh thiên nhiên.
Câu 3. Sức mạnh vĩ đại nhất mà nhân loại có trong tay chính là tình yêu vì mọi sức mạnh vật lí, cơ học,… của con người đều không bằng tự nhiên nhưng con người hơn tự nhiên vì có tình yêu, cảm xúc, …
Câu 4. Trả lời ngắn gọn, tránh chung chung hoặc sáo rỗng. Có thể trình bày theo hướng sau:

– Rút ra bài học tâm đắc nhất.
– Giải thích lí do khiến người viết tâm đắc.

Đọc hiểu Vụ chiếc tàu Titanic bị chìm ngoài khơi Bắc Đại Tây Dương- Đề số 3

SỨC MẠNH VĨ ĐẠI NHẤT CỦA NHÂN LOẠI

     Vụ chiếc tàu Titanic bị chìm ngoài khơi Bắc Đại Tây Dương đêm 15-4-1912 làm hơn 1500 người thiệt mạng đã không ngừng làm đề tài cho bao tác phẩm văn chương nghệ thuật. Titanic có nghĩa là vĩ đại. Đặt tên như thế cho con tàu, con người muốn nói lên niềm kiêu hãnh cho một công trình có một không hai vào thời bấy giờ. Nhưng cái vĩ đại mà con người tưởng mình có thể đạt được trong tiến bộ khoa học kĩ thuật ấy không là gì trước sức mạnh của thiên nhiên.

     Sau khi con tàu vì đại ấy bị đắm, một tờ báo xuất bản ở Anh đã đăng kề nhau hai bức ảnh minh họa có nội dung như sau: Trong bức ảnh thứ nhất, người ta thấy chiếc tàu chạm và tảng băng, bên dưới có dòng chữ: “Sự yếu đuối của con người và sức mạnh của thiên nhiên”. Còn bức ảnh thứ hai người ta lại thấy một người đàn ông nhường chiếc phao cấp cứu của mình cho người đàn bà đang bế con trên tay. Lần này, bức ảnh được chú thích bằng dòng chữ: “Sự yếu đuối của thiên nhiên và sức mạnh của con người.”

     Sức mạnh, sự vĩ đại đích thực của con người hẳn không nằm trong khả năng chinh phục hay chế ngự thiên nhiên, mà chính là trong khả năng chế ngự được bản thân, vượt thắng sự ích kỉ. Mahatma Gandhi, người giành độc lập cho Ấn Độ bằng cuộc đấu tranh bất bạo động, đã nói: “Sức mạnh vĩ đại nhất mà nhân loại có trong tay chính là tình yêu”.

Đề bài:

1. Phương thức biểu đạt chính của văn bản trên là gì? Nêu nội dung của đoạn trích.

2. Có một bộ phim nổi tiếng về vụ đắm tàu Titanic. Viết tên bộ phim và tên bài hát tiếng anh (do nữ hoàng nhạc Pop – Celine Dion thể hiện) trong bộ phim ấy? Nhan đề bài hát tiếng anh ấy có nghĩa là gì?

3. Lấy câu văn: “Sức mạnh vĩ đại nhất mà nhân loại có trong tay chính là tình yêu.” làm câu chủ đề, hãy viết đoạn văn từ 10-12 câu làm sáng tỏ câu chủ đề ấy.

Đăng bởi: Wikichiase.com

Chuyên mục Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *