Bộ đề Đọc hiểu văn bản Giá trị con người hay nhất – Ngữ Văn 12

Tuyển tập Bộ đề Đọc hiểu văn bản Giá trị con người hay nhất. Tổng hợp, sưu tầm các đề Đọc hiểu văn bản Giá trị con người đầy đủ nhất.

Đọc hiểu văn bản Giá trị con người  – Đề số 1

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:

GIÁ TRỊ CON NGƯỜI

Pa-xcan

Người ta chẳng qua là một cây sậy, cây sậy mềm yếu nhất trong tạo hóa nhưng là một cây sậy có tư tưởng.

Cần gì cả vũ trụ tòng hành nhau mới đè bẹp cây sậy ấy? Một chút hơi, một giọt nước cũng đủ làm chết người. Nhưng dù vũ trụ có đè bẹp người ta, người ta so với vũ trụ vẫn cao hơn, vì khi chết thì hiểu biết rằng mình chết chứ không như vũ trụ kia, khỏe hơn mình nhiều mà không tự biết rằng mình khỏe.

Vậy giá trị của chúng ta là ở tư tưởng.

Ta cậy cao dựa vào tư tưởng, chứ đừng dựa vào không gian, thời gian là hai thứ chúng ta không bao giờ làm đầy hay đọ kịp. Ta hãy rèn tập để biết tư tưởng cho hay, cho đúng, đó là nền tảng của nhân luân.

Tôi không căn cứ vào không gian để thấy giá trị của tôi, mà tôi trông cậy vào sự quy định của tư tưởng một cách hoàn toàn, dù tôi có bao nhiêu đất cát cũng chưa phải là “giàu hơn”, vì trong phạm vi không gian này, vũ trụ nuốt tôi như một điểm con, nhưng trái lại, nhờ tư tưởng, tôi quan niệm, bao trùm toàn vũ trụ.

(Theo Bài tập Ngữ văn 11, Tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2015, tr.114)

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên?

Câu 2. Văn bản trên đề cập đến vấn đề gì? Dựa vào đâu anh/chị xác định được vấn đề đó?

Câu 3. Nêu hiệu quả của một trong những biện pháp tu từ được sử dụng trong câu văn sau: “Người ta chẳng qua là một cây sậy, cây sậy mềm yếu nhất trong tạo hóa nhưng là một cây sậy có tư tưởng”?

Câu 4. Qua hình ảnh “cây sậy có tư tưởng”, anh/chị rút ta bài học gì về cách nhìn nhận của con người?

Hướng dẫn giải

Câu 1. Phương thức biểu đạt chính của văn bản: nghị luận.

Câu 2.

– Nội dung chính của văn bản: Giá trị của con người là ở tư tưởng.

– Cơ sở xác định nội dung chính của văn bản: dựa vào nhan đề “Giá trị con người” và câu chủ đề của văn bản “Vậy giá trị của chúng ta là ở tư tưởng”.

Câu 3.

– Biện pháp tu từ được sử dụng trong câu văn: so sánh (con người được so sánh với cây sậy).

+ Giống nhau: mềm yếu, nhỏ bé

+ Khác nhau: con người có tư tưởng

– Tác dụng: Con người nhỏ bé, yếu ớt trước tạo hóa nhưng lại lớn lao và trường tồn nhờ có tư tưởng.

Câu 4. Bài học về cách nhìn nhận của con người:

– Nhận thức: Nhìn nhận tầm vóc của con người thông qua giá trị tư tưởng mà người đó cống hiến và để lại.

– Thái độ: Đừng đánh giá hay coi trọng con người thông qua giá trị vật chất.

– Hành động: Rèn luyện bản thân để có tư tưởng tích cực, lành mạnh, giàu có.

Bộ đề Đọc hiểu văn bản Giá trị con người hay nhất

Đọc hiểu văn bản Giá trị con người  – Đề số 2

Câu 1.(0,25đ) Xác định thao tác lập luận của đoạn trích ?

Câu 2.(0,75đ) Nêu hiệu quả của một trong những biện pháp tu từ được sử dụng trong câu văn sau: “Người ta chẳng qua là một cây sậy, cây sậy mềm yếu nhất trong tạo hóa nhưng là một cây sậy có tư tưởng”?

Câu 3.(1đ) Theo anh (chị) thông điệp mà tác giả muốn nói với người đọc là gì?

Câu 4.(1đ) Qua hình ảnh “cây sậy có tư tưởng”, anh/chị rút ta bài học gì về cách nhìn nhận của con người?

Hướng dẫn giải

Câu 1    

– Thao tác lập luận : nghị luận.

Câu 2    

Biện pháp tu từ được sử dụng trong câu văn: so sánh (con người được so sánh với cây sậy).

– Giống nhau: mềm yếu, nhỏ bé

– Khác nhau: con người có tư tưởng

– Tác dụng: Con người nhỏ bé, yếu ớt trước tạo hóa nhưng lại lớn lao và trường tồn nhờ có tư tưởng.

Câu 3    

Thông điệp mà tác giả muốn nói với người đọc là:

+ Con người phải biết rèn tập để có suy nghĩ, tư tưởng cho hay, cho đúng, không nên quá coi trọng vật chất.

+ Con người cần đề cao tư tưởng, rèn luyện để có tư tưởng lành mạnh, tích cực, giàu có.

+ Tầm vóc lớn lao và sự giàu có của con người trong vũ trụ chính là ở chỗ rèn tập để có tư tưởng tiến bộ tốt đẹp chứ không phải là ở chỗ giàu có về của cải.

Câu 4  

Bài học về cách nhìn nhận của con người:

– Nhận thức: Nhìn nhận tầm vóc của con người thông qua giá trị tư tưởng mà người đó cống hiến và để lại

– Thái độ: Đừng đánh giá hay coi trọng con người thông qua giá trị vật chất.

– Hành động: Rèn luyện bản thân để có tư tưởng tích cực, lành mạnh, giàu có

Đọc hiểu văn bản Giá trị con người  – Đề số 3

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi phía dưới:

Người ta chẳng qua là một cây sậy, cây sậy mềm yếu nhất trong tạo hóa nhưng là một cây sậy có tư tưởng.

Cần gì cả vũ trụ phải tòng hành nhau ( hùa vào nhau) mới đè bẹp cây sậy ấy? Một chút hơi, một giọt nước cũng đủ làm chết được người. Nhưng dù vũ trụ có đè bẹp người ta, người ta so với vũ trụ vẫn cao hơn vì khi chết thì biết rằng mình chết chứ không như vũ trụ kia, khỏe hơn người nhiều mà  không tự biết rằng mình khỏe.

Vậy thì giá trị chúng ta là ở tư tưởng.

Ta tự cao dựa vào tư tưởng chứ đừng cậy ở không gian, thời gian là hai thứ chúng ta không bao giờ làm đầy hay đọ kịp. Ta hãy rèn tập để biết tư tưởng cho hay, cho đúng, đó là nền tảng của nhân luân (luân thường đạo lí của con người).

Tôi không căn cứ vào không gian để tìm thấy giá trị của tôi, mà tôi trông cậy vào sự quy định tư tưởng một cách hoàn toàn; dù tôi có bao nhiêu đất cát cũng chưa phải là “giàu hơn”, vì trong phạm vi không gian nàỳ, vũ trụ nuốt tôi như một điểm con, nhưng trái lại, nhờ tư tưởng, tôi quan niệm, bao trùm toàn vũ trụ.

(Theo Pa-xcan, bản dịch của Nghiêm Toản, trong Luận văn thị phạm).

Câu 1. Câu văn nào có vai trò nêu chủ đề của văn bản? ( 0,5 điểm).

Câu 2. Nội dung chính của văn bản là gì?   Hãy đặt tên cho văn bản?  ( 0,5 điểm).

Câu 3. Theo anh (chị) thông điệp mà tác giả muốn nói với người đọc là gì? ( 0,5 điểm).

Câu 4. Văn bản trên thuộc loại văn bản nào? Vì sao? ( 0,5 điểm).

Hướng dẫn giải

Câu 1 nêu chủ đề của văn bản: “Người ta chẳng qua là một cây sậy, cây sậy mềm yếu nhất trong tạo hóa nhưng là một cây sậy có tư tưởng”.

Câu 2: 

Nội dung chính của văn bản là:

+  Con người nhỏ yếu nhưng có tư thế lớn lao trong vũ trụ vì con người có tư tưởng.

+ Điều làm nên giá trị của con người là ở tư tưởng chứ không phải là sự giàu có của không gian, đất cát.

+ Giá trị đích thực của con người chính là tư tưởng.

+ Tầm vóc lớn lao, bao trùm vũ trụ của con người là ở tư tưởng.

+  Các câu trả lời tương tự…

– Tên văn bản có thể theo một trong các hướng sau:

+ Giá trị con người.

+ Giá trị của con người.

+ Tư tưởng và tầm vóc của con người.

+ …

Câu 3.  Thông điệp mà tác giả muốn nói với người đọc là:

Có thể theo một trong các hướng sau:

+  Con người phải biết rèn tập để có suy nghĩ, tư tưởng cho hay, cho đúng, không nên quá coi trọng vật chất.

+ Con người cần đề cao tư tưởng, rèn luyện để có tư tưởng lành mạnh, tích cực, giàu có.

+ Tầm vóc lớn lao và sự giàu có của con người trong vũ trụ chính là ở chỗ rèn tập để có tư tưởng tiến bộ tốt đẹp chứ không phải là ở chỗ giàu có về của cải.

+  Các câu trả lời tương tự…

Câu 4. 

Có thể theo một trong các hướng sau:

+  Đây là văn bản nghị luận. Vì nội dung đề cập đến quan điểm, một chính kiến; sử dụng các thao tác lập luận chặt chẽ, có sức thuyết phục.

+  Đây là văn bản nghị luận về vấn đề xã hội. Vì nội dung đề cập đến quan niệm về giá trị của con người; kết cấu rõ ràng, tách ý mạch lạc, suy luận lô gic.

+  Các câu trả lời tương tự…

Đăng bởi: Wikichiase.com

Chuyên mục Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *