Bộ đề Đọc hiểu Quê hương thứ nhất hay nhất – Ngữ Văn 12

Tuyển tập Bộ đề Đọc hiểu Quê hương thứ nhất hay nhất. Tổng hợp, sưu tầm các đề Đọc hiểu Quê hương thứ nhất đầy đủ nhất.

Đọc hiểu Quê hương thứ nhất – Đề số 1

PHẦN I – ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi :

Quê hương thứ nhất của chị ở đất Hưng Yên, quê hương thứ hai của chị ở nông trường Hồng Cúm, hạnh phúc mà chị đã mất đi từ bảy, tám năm trước nay ai ngờ chị lại tìm thấy ở một nơi mà chiến tranh đã xảy ác liệt nhất. Ở đây, trong những buổi lễ cưới, người ta tặng nhau một quả mìn nhảy đã tháo kíp làm giá bút, một quả đạn cối đã tiện đầu, quét lượt sơn trắng làm bình hoa, một ống thuốc mồi của quả bom tấn để đựng giấy giá thú, giấy khai sinh cho các cháu sau này và những cái võng nhỏ của trẻ con tết bằng ruột dây dù rất óng. Sự sống nảy sinh từ cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những hi sinh gian khổ, ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua ranh giới ấy.

( Nguyễn Khải, Mùa lạc, Dẫn theo Truyện ngắn Nguyễn Khải, NXB Văn học 2013)

Câu 1: Chỉ ra các  phương thức biểu đạt được sử dụng kết hợp trong đoạn văn bản trên ? (0,5điểm)

Câu 2: Nhà văn đã kể gì về nhân vật chị trong đoạn trích ? (0,5 điểm)

Câu 3: Chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong cụm từ in đậm trong  câu văn sau : “Ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua ranh giới ấy”? (1,0 điểm).

Câu 4: Thông điệp nào có ý nghĩa nhất với anh (chị)? Vì sao? (1 điểm)

Lời giải

I

 

Đọc hiểu

3.0

  1 Các phương thức biểu đạt  được sử dụng là: tự sự, miêu tả, biểu cảm.
 
0.5
     2

– HS trả lời 2 ý sau:

Nhà văn đã kể :

+ Chị có 2 quê hương: Hưng Yên và Hồng Cúm

+ Chị từng có quá khứ bất hạnh, khổ đau và đã tìm được hạnh phúc trong hiện tại.

– Nếu HS trả lời được 1 trong 2 ý

0. 5
 
 
 
 
0,25
  3

– Biện pháp tu từ:  ẩn dụ con đường cùng chỉ cái chết hay sự thất bại .

– Tác dụng :  tăng  tính hàm súc, cô đọng trong diễn đạt,  làm cho câu văn mang giá trị biểu đạt cao, gợi những liên tưởng ý nhị, sâu sắc.

0,5
0,5
  4

– Học sinh có thể lựa chọn những thông điệp khác nhau, có ý nghĩa đối với nhận thức và hành động của bản thân. Lí giải được sự lựa chọn (ý nghĩa của thông điệp)

– Ví dụ: Cần có ý chí, nghị lực để vượt qua gian khổ; hạnh phúc sẽ đến nếu con người biết vươn lên.

  
0,5
 
0,5

Đọc hiểu Quê hương thứ nhất – Đề số 2

I. ĐỌC – HIỂU (3,0 điểm)

Đọc đoạn trích:

Quê hương thứ nhất của chị ở mảnh đất Hưng Yên, quê hương thứ hai của chị ở nông trường Hồng Cúm, hạnh phúc mà chị đã mất đi từ bảy, tám năm nay ai ngờ chị lại tìm thấy ở một nơi mà chiến tranh đã xảy

ra ác liệt nhất. Ở đây trong những buổi lễ cưới, người ta tặng nhau một quả mìn nhảy đã tháo kíp làm giá bút, một quả đạn cối tiện đầu, quét lượt sơn trắng làm bình hoa, một ống thuốc mồi của quả bom tấn để đựng giấy giá thú, giấy khai sinh cho các cháu sau này, và những cái võng nhỏ của trẻ con tết bằng ruột dây dù rất óng. Sự sống nảy sinh từ cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những hy sinh, gian khổ, ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy.

(Trích Mùa lạc – Nguyễn Khải, NXB Văn học, 1960)

Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1. Xác định ngôi kể trong đoạn trích?

Câu 2. Trong đoạn trích, những món quà nào thường được tặng trong đám cưới?

Câu 3. Nêu tác dụng của biện pháp tu từ liệt kê trong câu văn “Ở đây trong những buổi lễ cưới, người ta tặng nhau một quả mìn nhảy đã tháo kíp làm giá bút, một quả đạn cối tiện đầu, quét lượt sơn trắng làm bình hoa, một ống thuốc mồi của quả bom tấn để đựng giấy giá thú, giấy khai sinh cho các cháu sau này, và những cái võng nhỏ của trẻ con tết bằng ruột dây dù rất óng”

Câu 4. Anh/Chị hãy nhận xét quan niệm về cuộc sống được tác giả nêu trong đoạn trích?

 Lời giải

1

Ngôi kể: ngôi thứ ba

Hướng dẫn chấm:

– Học sinh trả lời như Đáp án: 0,75 điểm.

– Học sinh trả lời không đúng thể thơ: không cho điểm.

0,75
2

Trong đoạn trích, những món quà thường được tặng trong đám cưới: một quả mìn nhảy đã tháo kíp làm giá bút, một quả đạn cối tiện đầu, quét lượt sơn trắng làm bình hoa, một ống thuốc mồi của quả bom tấn để đựng giấy giá thú, giấy khai sinh cho các cháu sau này, và những cái võng nhỏ của trẻ con tết bằng ruột dây dù rất óng

Hướng dẫn chấm:

– Học sinh trả lời như đáp án: 0,75 điểm.

– Học sinh trả lời 1-3 ý: 0,5 điểm

0,75
3

Tác dụng của biện pháp tu từ liệt kê:

– Diễn tả hiện thực khó khăn và vẻ đẹp của tình người trong cuộc sống

– Tạo cho câu văn sinh động, phong phú

Hướng dẫn chấm:

– Học sinh trả lời được 2 ý: 1,0 điểm.

– Học sinh trả lời được 1 trong 2 ý: 0,5 điểm

– Học sinh trả lời sai hoặc không trả lời được: 0 điểm

1,0
4

Nhận xét quan niệm về cuộc sống được tác giả nêu trong đoạn trích

– Cuộc sống luôn có thử thách, khó khăn, con người cần phải vượt qua để vươn tới thành công.

– Quan niệm sống tích cực, tiến bộ, thể hiện khuynh hướng lãng mạn của văn xuôi Việt Nam giai đoạn 1945 – 1975

Hướng dẫn chấm:

– Học sinh nêu được quan niệm: 0,25 điểm

– Học sinh nhận xét quan niệm: 0,25 điểm

0,5

 

Đăng bởi: Wikichiase.com

Chuyên mục Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *