Bộ đề Đọc hiểu Ai nuôi tôi hay nhất – Ngữ Văn 12

Tuyển tập Bộ đề Đọc hiểu Ai nuôi tôi hay nhất. Tổng hợp, sưu tầm các đề Đọc hiểu Ai nuôi tôi đầy đủ nhất.

Đề Đọc hiểu Ai nuôi tôi

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu 

Ai nuôi tôi?

Một ông bố bốn mươi tuổi, có một thằng con trai nay đã hai mươi tuổi nhưng lười, không biết nghề gì làm ăn, chỉ nhờ vào bố. Một hôm, ông thầy bói coi tướng cho nó, bảo: 

– Bố anh sống tám mươi tuổi, còn anh cũng tới sáu mươi hai tuổi. Thằng con thấy thế, liền òa lên khóc. Thầy tướng lấy làm lạ: 

– Tôi bảo bố con anh đều thọ cả, cớ sao lại khóc? 

Nó trả lời: 

– Bố tôi chết trước tôi hai năm, thế thì hai năm ấy, ông bảo ai nuôi tôi mà tôi chẳng khóc? 

(Tư liệu Ngữ văn 10 – Phần Văn học, NXB Giáo dục, 2008, tr.46)

Thực hiện các yêu cầu:

1, Chỉ ra phương thức biểu đạt chính 

2, Xác định nhân vật giao tiếp trong văn bản trên 

3, Trong văn bản, người con được giới thiệu như thế nào 

4, Theo anh/chị, câu trả lời của người con ở cuối văn bản có ý nghĩa gì 

5, Thói xấu của người con trong văn bản trên khiến anh/chị liên tưởng tới câu tục ngữ nào?vì sao? 

6, Từ văn bản trên, anh/chị rút ra bài học gì cho bản thân? 

Bài làm

1, Phương thức biểu đạt là tự sự.

2, Nhân vật giao tiếp: người bố và người con trai.

3, Trong đoạn trích người con trai được giới thiệu như sau: ‘đã hai mươi tuổi nhưng lười, không biết nghề gì làm ăn, chỉ nhờ vào bố”.

4, Câu trả lời ở cuối văn bản của người con ý muốn nói khi bố mình mất sẽ không còn ai nuôi mình nữa ( vì ở đây người thầy bói nói người bố mất trước người con 2 năm).

5,

– Thói quen xấu của người con khiến em liên tưởng đến câu tục ngữ “Ăn dưng ngồi rồi” hoặc bài ca dao “Ăn thì muốn những miếng ngon/Làm thì một việc cỏn con chẳng làm”.

⇒ Vì người con trong văn bản đã lớn rồi nhưng không biết tự lập, làm lụng nuôi bản thân mà luôn luôn ỷ lại vào sự chăm sóc của người bố.

6, Bài học: 

– Hãy luôn tự lập và sống có kế hoạch và không được lười biếng, ỷ lại vào người khác.

– Không có ai mãi mãi là chỗ dựa cho bạn cả đời, kể cả là bố mẹ vì vậy phải thật chăm chỉ, cố gắng và độc lập để tự nuôi, chăm sóc bản thân mình.

Đăng bởi: Wikichiase.com

Chuyên mục Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *