Khắc phục những trở ngại, tăng cường khả năng giao tiếp

Thái độ thành khẩn khi nói chuyện là rất quan trọng , miễn cưỡng bản thân làm một việc không có kết quả hoặc không thể hoàn thành thì cuối cùng chỉ tự tăng thêm phiền hà cho chính mình. Một người cao 1,6m, muốn cho người khác biết rằng mình không chỉ có cao như vậy mà thôi, khi đứng hoặc lúc đi anh ta cố tình kiễng chân để tạo dáng.

Read more