Nghệ thuật phê bình người khác

Thánh nhân đã từng dạy chúng ta “nghe lời phê bình thì nên vui”. Phát hiện ra nhược điểm của bản thân, đồng nghĩa với tiến bộ, chúng ta nên vui mừng, người thực sự thông minh là người biết rõ về bản thân mình, nhìn nhận ưu nhược điểm của mình một cách khách quan, như thế mới tiến bộ không ngừng

Read more