Khắc phục những trở ngại, tăng cường khả năng giao tiếp

Thái độ thành khẩn khi nói chuyện là rất quan trọng , miễn cưỡng bản thân làm một việc không có kết quả hoặc không thể hoàn thành thì cuối cùng chỉ tự tăng thêm phiền hà cho chính mình. Một người cao 1,6m, muốn cho người khác biết rằng mình không chỉ có cao như vậy mà thôi, khi đứng hoặc lúc đi anh ta cố tình kiễng chân để tạo dáng.

Read more

Khắc phục sự rụt rè ngại ngùng xấu hổ trong giao tiếp

Vì bản thân, vì sự nghiệp của chúng ta hãy khắc phục tật rụt rè ngại ngùng, bởi vì khắc phục được điều này thì chúng ta chỉ có lợi chứ không có hại. Những người hay ngại ngùng thường để lại cho người khác cảm giác lạnh lùng và kiêu ngạo, nó gây nên những ảnh hưởng không tốt. Dưới đây là mấy phương pháp khắc phục:

Read more

Tham gia giao tiếp ở nơi đông người, công cộng

Người vừa có hiểu biết thưởng thức về giao tiếp vừa có sở trường về vấn đề này thì được coi là người giỏi giao tiếp. Những loại người này thường có tính cách hài hước, dễ gần, hơn nữa sẽ thành công trong sự nghiệp. Một trong những nguyên nhân chính là họ giỏi bắt chuyện.

Read more